طراحی سایتطراحی وب سایتarshaweb.comوکیل پایه یکپارتیشنپارتیشن دوجدارهآموزش فروشalirezazoghi.compartition2jedare.com Aspi svolgitori

Macchine nuove

Aspi svolgitori

Date

21 September 2016

Categories

Aspi svolgitori

Aspi svolgitori

Aspo svolgitore a sbalzo singolo da 0,30 a 3 t (Documentazione ico pdf )

 • Struttura in lamiera elettrosaldata di adeguato spessore tale da conferire una elevata rigidità complessiva
 • Alberi portanti montati su cuscinetti a sfere adeguatamente dimensionati
 • Tegoli del mandrino torniti di serie
 • Barriere laterali in dotazione standard
 • Comando del freno pneumatico riportato all'esterno

 

aspi1

Aspo svolgitore a sbalzo singolo da 4,0 t a 6,0 t  ( Documentazione ico pdf )

 • Struttura in lamiera elettrosaldata di adeguato spessore tale da conferire una elevata rigidità complessiva
 • Ripari laterali in rete e carter posteriore
 • Alberi portanti montati su cuscinetti a sfere
 • Espansione idraulica del mandrino da 470 a 630 mm mediante cilindro oleodinamico azionato da una centralina elettrica
 • Tegoli del mandrino torniti di serie
 • Barriere laterali in dotazione standard
 • Comando del freno pneumatico riportato all'esterno
 • Quadro elettrico a norme CE
 
aspi2
 

Aspo svolgitore doppio a sbalzo, frenati o motorizzati, con espansione manuale o idraulica, da 1,0 a 3,0 t ( Documentazione ico pdf )

 • Struttura in lamiera elettrosaldata di adeguato spessore tale da conferire una elevata rigidità complessiva
 • Ripari laterali in rete e carte posteriore
 • Alberi portanti montati su cuscinetti a sfere adeguatamente dimensionati
 • Tegoli del mandrino torniti di serie
 • Comando del freno pneumatico riportato all'esterno
 • Quadro elettrico a norme CE
 • Rotazione su ralla a sfere
 
aspi3 
 

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image